GBPP-SAP Pemrograman Web

|

Akhirnya selesai juga aku menyusun rancangan perkuliahan untuk mata kuliah pemrograman web. Fuih.. ini merupakan salah satu pekerjaan yang kurang aku minati. Tapi akhirnya selesai juga :)
Sekarang tinggal mnyusun rancangan perkuliahan untuk matakuliah pemrograman dasar.
Tetap semangat...

0 comments: